Systemy sygnalizacji włamania i napadu

System ten jest jednym z najważniejszych elementów w zintegrowanej strukturze bezpieczeństwa budynku. Właściwe skonfigurowany SSWN pozwala na wykrycie każdej próby włamania lub sabotażu. SSWN podlega naturalnemu podziałowi na strefy i grupy użytkowników. Ochrona elektroniczna (czujki ruchu, magnetyczne, stłuczenia szkła, itp.) stosowana jest już na dojściach do tych stref, tak aby informacja o włamaniu nastąpiła zanim intruz dotrze do chronionego obiektu. Wiadomości te są automatycznie archiwizowane i przekazywane poprzez system SMS do odpowiednich służb oraz sygnalizowane lokalnie za pomocą standardowych sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych.

Firma Duet proponuje rozwiązania uniwersalne i funkcjonalne, nadające się idealnie zarówno do instalacji małych, jak i tych największych przeznaczonych do ochrony obiektów i terenów bankowych, handlowych, wojskowych lub innych specjalnego przeznaczenia. W systemach, które polecamy zastosowano szereg rozwiązań, które realizują zalecenia polskich przepisów odnośnie zabezpieczeń obiektów o wysokim ryzyku. Ponadto systemy te pozwalają m.in. na:

 • integrację z nadrzędnym systemem zarządzania oraz pozostałymi systemami ochrony
 • wymuszenie reakcji innych systemów, np. włączenie oświetlenia lub CCTV, zamknięcie stref, itp.
 • prowadzenie ciągłej kontroli wszystkich linii dozorowych oraz ich definiowanie (zwykłe, włamaniowe, napadowe, sabotażowe, inne)
 • archiwizację wszystkich zdarzeń związanych z zaistniałymi alarmami i operacjami wykonywanymi na systemie
 • zdalne nadzorowanie i programowanie central chronionych przez wielopoziomowy system kodów dostępu
 • zabezpieczenie sabotażowe informujące o próbach uszkodzenia lub przerwania transmisji
 • realizację funkcji czasowych, np.:
 • automatyczne uzbrajanie / rozbrajanie systemu lub obszaru
 • raportowanie o wystąpieniu niewłaściwej kolejności zdarzeń
 • programowanie wyjść sterowanych zegarem, itp.
 • wykorzystanie szerokiego zakresu parametrów i funkcji, których zmodyfikowanie umożliwia dostosowanie do spełnienia lokalnych wymagań danego systemu bezpieczeństwa
 • instalację polskiej lub angielskiej wersji oprogramowania
 • Wdrażane przez nas rozwiązania oparte są na sprzęcie najwyższej

SSWN

Wdrażane przez nas rozwiązania oparte są na sprzęcie najwyższej jakości, co powoduje minimalizację liczby usterek, a tym samym bardzo dobrą opinię Klientów. Integrujemy systemy liderów w dziedzinie SSWN, wśród których znajdują się m.in. firmy Jablotron, Aritech, Satel.