Projektowanie instalacji p-poż i p.włam

Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu instalacji elektrycznych głównie instalacji słoboprądowych i kosztorysowaniu branży elektrycznej.

Opracowujemy projekty instalacji elektrycznych na potrzeby każdej inwestycji, zarówno budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz służby zdrowia.

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sieci, urządzenia elektryczne.