Gaśnice – konserwacja i sprzedaż

Działalność usługowa obejmuje:

  • przeglądy techniczne, konserwację, legalizację i naprawę sprzętu pożarniczego (także u klienta)
  • kompleksową obsługę techniczną obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej
  • zaplanowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego w obiekcie
  • oznakowanie fotoluminescencyjnymi znakami bezpieczeństwa dróg i wyjść ewakuacyjnych, gaśnic, hydrantów, głównych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu itp.
  • pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów na zgodność z Polską Normą

Sprzedawany sprzęt pożarniczy i inne wyroby stosowane w ochronie przeciwpożarowej spełniają wymagania Polskich Norm oraz posiadają certyfikaty wydane przez CNBOP. Wszystkie są objęte co najmniej 12 – miesięczną gwarancją na zasadach określonych w k.c. Zapewniamy autoryzowany serwis sprzętu pożarniczego.