Systemy rejestracji czasu pracy – produkty

Na system składają się rejestratory (czytniki), karty identyfikacyjne, urządzenia do transmisji danych oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe. Każdy pracownik posiada kartę identyfikacyjną, za pomocą, której dokonuje rejestracji odpowiednich zdarzeń dla potrzeb systemu RCP oraz posiada możliwość poruszania się po odpowiednich strefach Firmy w zależności od posiadanych uprawnień. Pracownik w systemie wyróżniony jest poprzez numer zapisany w postaci trwałej w pamięci karty. Każdy czytnik służący do RCP rejestruje numer karty, datę i czas zdarzenia oraz swój stan w momencie rejestracji (tj. czy był ustawiony na WEJŚCIE, czy na WYJŚCIE). Czytnik służący do KD oprócz zarejestrowania zdarzenia uruchamia urządzenie wykonawcze w zależności od zapisanych uprawnień dla karty. Dla każdej z kart można przydzielić indywidualne uprawnienia (obszar dostępu, strefy czasowe). Czytniki posiadają własny bufor pamięci, gromadząc zdarzenia w pamięci wewnętrznej rejestratora, które z kolei zostaną przesłane do komputera w momencie uruchomienia programu zarządzającego. System RCP spełnia wymogi Kodeksu Pracy umożliwiając łączenie informacji o czasie pracy i kosztach, których ten czas dotyczy, potrafi w różny sposób „widzieć” i interpretować obecność pracownika (np. problem fałszywych nadgodzin). Praktycznie nieograniczona możliwość definiowania kalendarzy i modeli czasu pracy umożliwia dostosowanie systemu do specyfiki firmy i pozwala na wysoki stopień dyscyplinowania pracowników. System RCP oprócz funkcji rejestrowania i dokumentowania czasu pracy jest narzędziem minimalizującym koszty, poprawia wydajność pracy, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału załogi.
 
W zintegrowanym systemie RCP i KD czytniki do kontroli dostępu mogą sterować urządzeniami zewnętrznymi takimi jak rygiel elektromagnetyczny, zwora (listwa) elektromagnetyczna, bramka obrotowa, szlaban parkingowy lub innym tego typu urządzeniem.
 
Czytniki współpracują z kartami indukcyjnymi, magnetycznymi, chipowymi lub zbliżeniowymi.
 

Czytniki umożliwiają:

 • rejestrację wejścia, wyjścia,
 • rejestrację wejścia, wyjścia służbowego,
 • rejestrację wejścia, wyjścia prywatnego,
 • rejestrację dodatkowego trybu określonego przez Zamawiającego (tryb specjalny),
 • zapamiętanie 6000 rejestracji bez komunikacji z komputerem,
 • współpracę z urządzeniami do kontroli ruchu osobowego: ryglami, bramkami, kołowrotami itp.,
 • identyfikację karty,
 • zapisanie czasu i daty rejestracji,
 • zapisanie rodzaju zdarzenia (zwykłe, służbowe, prywatne),
 • wyświetlanie komunikatów dla poszczególnych kart wysłanych ze stanowiska komputerowego,
 • pracę w trybie OFF LINE;